2018-2019 AUTUMN & WINTER COLLECTION

Photo : Shunsuke Shiga

Styling : Ippei Ishida

Hair & Make-up : Katsuyoshi Kojima

Prop design : Mamoru Hinata

Special thanks : Bunka Fashion College